FEDEZD FEL AZ ESCAPE RACISM PROJEKTET

A projekt fő célkitűzései:

 

Innovatív gyakorlatok létrehozása az ifjúsági munka területén egy oly módszertani eszköztár kidolgozása révén, amely elősegíti a fiatalok soft skilljei fejlesztését, mint például vezetői, kommunikációs készségek, csapatmunka, problémamegoldás, kritikus és kreatív gondolkodás, ugyanakkor előtérbe helyezi az emberi jogokat, a társadalmi integrációt és a kultúrák közötti párbeszédet.
Az innovatív és nem-formális módszertanok elérhetőségének javítása az Európában működő valamennyi szervezet és intézmény számára on-line eszközök fejlesztésével, valamint olyan különböző oktató jellegű szabadulószobák forgatókönyveiét négy országban, amelyek a fiatalok, különösen a hátrányos helyzetűek számára is elérhetőek lesznek.
A projekt-konzorcium öt intézményének 4 különböző országból (Olaszország, Egyesült Királyság, Spanyolország és Magyarország) érkező szervezeti kapacitásának fejlesztése, eltérő kulturális és szervezeti tapasztalatokkal, valamint a köztük lévő stratégiai partnerség erősítése.
E célok elérése érdekében a következő Intellektuális Outputok (IO) lesznek kidolgozva:
Egy Training Kit létrehozása ifjúsági oktatók számára (IO1), amely magában foglalja különböző nem-formális módszerek, technikák és megközelítések gyakorlatba helyezési útmutatóját az ifjúsági munkások és oktatók számára, akik az emberi jogok, az intolerancia és a rasszizmus prevenció területein tevékenykednek. Ez magában foglalja egy Szabadulószoba Kit elkészítését is, amelyet a célcsoportok a projekt kísérleti szakaszában és a jövőbeli oktatási tevékenységek során használnak;
Kísérleti szakasz: Az IO1 tesztelése műhelyek révén (IO2). A kísérleti szakasz magában foglalja egy módszertan kidolgozását a szabaduló szobák teszteléséhez, a megvalósítást és az értékelést a módszertan fejlesztése érdekében.
Online eszközök fejlesztése (IO3): az IO1-hez előállított anyagok és segédletek online verziója, webes szemináriumok, digitális anyagok és videók létrehozásával, amelyeket egy online platformon keresztül garantálják a projekt eredményeinek elérhetőségét, valamint a fenntarthatóságot a projekt élettartamán túl is.
A találkozók során a partnerek jelentést tesznek és megvitatják az előző hónapokban végzett tevékenységüket, megosztják tapasztalataikat, megoldják az esetleges kétségeket, értékelik az eredményeket és elfogadják és/vagy frissítik a munkatervet.
A fő eredmények között:
Egy Training Kit létrehozása ifjúsági oktatók számára, amely magában foglalja különböző nem-formális módszerek, technikák és megközelítések gyakorlatba helyezési útmutatóját az ifjúsági munkavállalók és oktatók számára, akik az emberi jogok, az intolerancia és a rasszizmus prevenció területein tevékenykednek. Ez magában foglalja egy Szabadulószoba Kit elkészítését is, amelyet a célcsoportok a projekt kísérleti szakaszában és a jövőbeli oktatási tevékenységek során használnak
Egy kísérleti szakasz megvalósítása, amely magában foglalja a Training Kit és a Szabadulószoba Kit tesztelésére szolgáló módszertan kidolgozását.
Egy online platform fejlesztése online eszközökkel, webináriumokkal, digitális anyagokkal és videókkal, a projekt outputjai és termékei maximális láthatóságának és elérhetőségének biztosítása érdekében.
A projektben részt vevő valamennyi közösség hosszú távon fog ebből profitálni.A közösségek beható ismeretekre tesznek szert a rasszizmus és a diszkrimináció területein, a részt vevő fiatalok pedig példát mutatnak társaiknak és családjaiknak, egy társadalmilag és az emberi kapcsolatokban elfogadóbb gondolkodásmódot elsajátítva.
Hosszú távon nemzetközi szervezetek és ifjúsági munkások közössége jön létre, amely erős háttérrel rendelkezik a nem-formális oktatás, és a hátrányos helyzettel küzdő fiatalok bevonása terén, és képesek valódi és tartós hatást kifejteni közösségeikben és a társadalom más területein.
Az e-tanulási platform fenntartható eszközként szolgál majd egész Európa-szerte elérhető módon, ahol meg lehet osztani a bevált gyakorlatokat, és amelyet új információkkal gazdagíthatnak Európa bármely területéről.